Membraanfiltratie

In waterbehandelingsinstallaties worden scheidingstechnieken op membranen steeds meer toegepast. Het staat dan ook vast dat membraantechnieken in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de meeste waterbehandelingsprocessen. Steeds meer toepassingen worden ontwikkeld waarin membranen een hoofdrol spelen.

Membraantechnieken vormen een uiterst betrouwbare barrière tegen verontreinigende stoffen, ongeacht hun concentratie in het water. Verminderd verbruik van chemicaliën, de betrouwbaarheid van de systemen, minder bijproducten en eenvoudige exploitatie, maken van deze techniek een zeer gewaardeerde oplossing voor vele toepassingen.

Membraanfiltratie

Afhankelijk van de problematiek worden vier verschillende membraanfiltratie technieken toegepast. Deze zijn van grof naar fijn: Micro Filtratie (MF), Ultra Filtratie (UF), Nano Filtratie (NF) en Omgekeerde Osmose - Reverse Osmosis (RO). Het kenmerk voor deze vier technieken is dat het druk gedreven processen zijn die gebruik maken van semi-permeabele membranen.

Naast de druk gedreven membraanprocessen zijn er waterbehandelingsprocessen die potentiaalverschil als drijvende kracht gebruiken. EDI (Electro DeIonisatie) voor ultrapuur watertoepassingen zijn hiervan een voorbeeld.