Demineralisatie


Demineralisatie zorgt voor de totale verwijdering van ionen uit het water. Daarom is deze techniek uitermate geschikt voor stoomketels en turbines, proceswater, ultrapuur water, etc.

Voor het demineraliseren van water worden door Geonwater BV verschillende technieken toegepast. Traditioneel met behulp van een ionenwisselaar of met behulp van membraanfiltratie. Een combinatie van technieken is ook mogelijk afhankelijk van de kwaliteitseisen van het demiwater.

De afzonderlijke technieken zijn nader toegelicht bij de productgroepen, mengbed, Reverse Osmose en EDI.
Afhankelijk van de toepassing, procescondities, investering en wensen van u als klant, geven wij u graag een maatwerkadvies.