EDI


Een EDI systeem zuivert het RO productwater tot een constante kwaliteit (ultra) puur water. Tijdens dit proces wordt het merendeel van de resterende ionen uit het water verwijderd. Kwaliteit wordt uitgedrukt in geleidbaarheid. Waarden kleiner dan 0,1 µS/cm (10 MΩ/cm) zijn gebruikelijk voor EDI processen.

Werkingsprincipe van EDI
EDI-modules bestaan uit product- en concentraatcompartimenten die afwisselend zijn gescheiden door kationselectieve en anionselectieve membranen. Zowel de product- als de concentraatcompartimenten zijn gevuld met ionenwisselaarhars.
Onder invloed van gelijkspanning worden in het voedingswater aanwezige ionen langs de oppervlakte van de kunstharsen in de richting van de ionselectieve membranen getransporteerd. De ionen migreren door de membranen en komen terecht in de concentraatcompartimenten, waarlangs ze verder worden afgevoerd. Waar het water in de productruimten ionenvrij wordt, splitst het water door gelijkspanning in H+ en OH-ionen. Deze regenereren op hun beurt de ionenwisselaarhars. Omdat de ionselectieve membranen uitsluitend ionen doorlaten, wordt een klein deel van het voedingswater (ca. 5%) gebruikt om ionen uit de concentraatcompartimenten te spoelen.


Kenmerkende eigenschappen voor deze techniek zijn onder andere:
• EDI is ideaal als zuiveringsstap na reverse osmose.
• EDI zorgt voor een continue proces zonder onderbreking voor regeneratie.
• Er zijn geen toepassingen van chemicaliën.
• Lage operationele kosten.

Bekijk onze EDI leaflets