Ultrafiltratie


Ultra filtratie (UF) is een druk gedreven proces dat in staat is om oplossingen te zuiveren die verontreinigingen bevatten zoals, gesuspendeerde vaste stoffen, bacteriŽn, hoge concentraties macromoleculen en olie-emulsies.

Kenmerkende eigenschappen voor deze techniek zijn onder meer de volgende:
  • Korte terugverdienperiode indien toegepast voor zuivering van oppervlaktewater als alternatief voor drinkwater.
  • Ideaal als voedingswater voor aanvullende membraantechnologie zoals reverse osmose of andere zuiveringsmethodes
  • Constante kwaliteit van het ultrafiltraat, onafhankelijk van variŽrende kwaliteit van het voedingswater.
  • 90 - 95% opbrengst gezuiverd water en laag energieverbruik
  • Effectief in combinatie met aanvullende voor-zuiveringsmethodes zoals flocculatie / precipitatie
Om te beoordelen of en hoe ultra filtratie in uw proces kan worden toegepast, dient in veel gevallen proceskennis te worden opgebouwd. Bij ultra filtratie is het om die reden gebruikelijk om een pilot installatie in te zetten om de benodigde data te kunnen verzamelen.

Bekijk onze UF pilot leaflets