Opslag en distributie

Vanuit het oogpunt van kwaliteit is het van het grootste belang dat er specifieke aandacht besteed wordt aan de distributie en opslag van water tijdens en na het waterbehandelingsproces. Er mag bijvoorbeeld geen nadelige interactie optreden tussen het water en het te gebruiken materiaal van bijvoorbeeld de opslagtanks.

Om een veilige opslag en distributie van het geproduceerde water te waarborgen, is specialistische kennis noodzakelijk. Geonwater BV informeert u graag nader over de mogelijkheden voor uw proces.