top of page
RO membraan.jpg

Reverse Osmose

Nu al, maar zeker in de toekomst spelen membraantechnieken een belangrijke rol in de meeste waterbehandelingsprocessen.

Geonwater heeft dan ook een breed leveringsprogramma in RO systemen voor zowel 100 liter tot 30.000 liter per uur.

Daarnaast zijn wij vooruitstrevend in het leveren van volledig digitaal bestuurde, compacte Units die geïntegreerd kunnen worden in een bestaande proces omgeving.

 

2022ReverseOsmose.jpg

Reverse Osmose

Afhankelijk van de problematiek worden vier verschillende membraanfiltratie technieken toegepast in de waterbehandeling. Deze zijn van grof naar fijn: Micro Filtratie (MF), Ultra Filtratie (UF), Nano Filtratie (NF) en Omgekeerde Osmose - Reverse Osmosis (RO). Het kenmerk voor deze vier technieken is dat het druk gedreven processen zijn die gebruik maken van semi-permeabele membranen, die het belangrijkste onderdeel zijn van het systeem. Simpel gezegd, is een membraan voor te stellen als een zeef met microscopisch kleine gaatjes, die wel watermoleculen doorlaten, maar geen andere stoffen. Deze ‘afvalstoffen’ worden met het restwater (concentraat) afgevoerd.


Daarnaast is Reverse Osmose gebaseerd op de verschillen in concentratiedruk tussen water met zouten en puur water (zonder zouten).  Door een optimale afstemming van druk en soort membraan wordt het gewenste doel, namelijk het creëren van water met zo min mogelijk zouten gerealiseerd. (permeaat)

Geonwater heeft een breed leveringsprogramma in RO systemen, waaronder de Eflux. Dit hoogwaardig Reverse Osmose systeem, is door Geonwater ontwikkeld voor een omgeving die vraagt om bedrijfszekerheid en efficiëntie.  Het systeem is zeer compact in omvang, doordat het leidingwerk geïntegreerd is in de aansluitblokken.

 

Daarnaast is de Eflux gemakkelijk te integreren in een bestaande procesomgeving. Zo is het volledig digitaal besturingssysteem klant specifiek aan te passen en kunnen alle procesparameters naar wens middels een touchpanel inzichtelijk worden gemaakt.

Download: Leaflet Eflux

Naast de druk gedreven membraanprocessen zijn er waterbehandelingsprocessen die potentiaalverschil als drijvende kracht gebruiken.

 

EDI (Electro DeIonisatie) voor ultrapuur watertoepassingen zijn hiervan een voorbeeld.


Wilt u weten welke membraanfiltratie techniek voor uw proces het meest van toepassing is, neem dan contact op met één van onze technici. Zij denken graag met u mee en informeren u over de mogelijkheden voor uw locatie.  

bottom of page