top of page
Annodisatie 9.jpg

Sectoren

Water van goede kwaliteit is een kostbare grondstof voor veel bedrijfsdoeleinden.

 

Geonwater is specialist in waterbehandelingsprocessen. We maken 'water op maat' voor o.a.de Galvano Industrie, industriële wasserijen en stomerijen, industrie, laboratoria en clean rooms, land- en tuinbouw en utiliteiten.

ICONS_GEONWATER_Blokken.png

Galvano

In de Galvano Industrie wordt gebruikt gemaakt van diverse technieken voor het aanmaken van demiwater. Er zijn vele mogelijkheden om deze processen te monitoren en automatiseren. Bij het bepalen van de juiste oplossingen spelen factoren als de toepassing, procescondities, investering en bijvoorbeeld de intensiteit van inzet van operators een rol.

Relevante Technieken & Producten: 

ICONS_GEONWATER_Cleanroom wasserijen WIT.png

Industriële Wasserijen en Stomerijen 

De juiste waterkwaliteit zorgt voor een wasproces van hoge kwaliteit bij Wasserijen en Stomerijen. Watertoevoer richting de stoomketel vraagt echter om een andere behandeling dan bijvoorbeeld het inzetten van eigen waterwinning met als doel deze geschikt te maken als proceswater. Geonwater kent deze processen en adviseert u graag over een passend waterbehandelingssysteem op basis van uw mogelijkheden en wensen.


Relevante Technieken & Producten: 

ICONS_GEONWATER_Fabriek.png

Industrie

In bijna alle productieprocessen speelt water een essentiële rol. De kwaliteitseisen en de benodigde samenstelling van het water is echter zeer divers. Koelwater vraagt bijvoorbeeld om een hele andere samenstelling dan water voor het reinigen van systemen. Geonwater biedt graag een totaaloplossing, waarin wordt voldaan aan de benodigde kwaliteitseisen.


Relevante Technieken & Producten: 

ICONS_GEONWATER_ Laboratoria etc_WIT.png

Laboratoria en Clean Rooms

Watergebruik in deze sector vraagt om een zeer hoge zekerheid op het gebied van kwaliteit. Met name het voorkomen van kiemvorming en de gegarandeerde beheersing van de processen spelen een grote rol. Online analyse, de continue registratie van procesgegevens en een optimale service is waar Geonwater voor u het verschil kan maken.


Relevante Technieken & Producten: 

ICONS_GEONWATER_Kas tomaat versie 2.png

Land- en Tuinbouw

In de agrarische sector wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van grondwater. Bijvoorbeeld voor het beregenen van de gewassen. De samenstelling van bronwater kan echter heel divers zijn. Monstername en analyse vormen samen met de wenswaardes het uitgangspunt bij het tot stand komen van de juiste waterbehandeling. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van ionenwisselaars. voor bijvoorbeeld het verwijderen van nitraten, alsook diverse methoden om het bronwater te ontdoen van ijzer en mangaan zijn veelgebruikt.

 

Relevante Technieken & Producten: 

ICONS_GEONWATER_Kantoor.png

Utiliteiten

In scholen, overheidsgebouwen, maar ook grote zorginstellingen zijn de diverse watervoorzieningen veelal centraal geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het water voor klimaatbeheersing of voor gebruik van grootkeukens. Duurzaamheid, maar ook efficiëntie zijn factoren waarin Geonwater met u meedenkt. Maar ook als het gaat om kennis omtrent wet en regelgeving kunt u op onze technici vertrouwen.

 

Relevante Technieken & Producten: 

bottom of page